Zarząd


Anna Prymakowska


Prezes zarządu Merlin Group S.A. Karierę w E-commerce rozpoczęła w 2010 roku w jednej ze Spółek Grupy Naspers w Niemczech. Przez kolejne lata konsekwentnie rozwijała swój know how budowania strategii handlowej, zarządzania produktem i wprowadzania kategorii produktowych w Polsce i Europie, przechodząc drogę od category managera do dyrektora zakupów w globalnych organizacjach. Z Merlin Group związana od 2017 roku pierwotnie w roli dyrektora handlowego odpowiedzialnego za zbudowanie od podstaw silnego zespołu handlowego, wprowadzenie nowych kategorii produktowych i odbudowanie utraconej wcześniej pozycji marki merlin na rynku. Absolwentka Ekonomii Przedsiębiorstwa w Rheinische Fachhochschule w Niemczech, gdzie spędziła wiele lat swojego życia.


Kamila Barabasz


Członek zarządu Merlin Group S.A. Manager z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu i budowaniu procesów operacyjnych. Karierę zawodową rozpoczynała w Accor jako dyrektor HR, później związana z Canal+ Cyfrowy gdzie do kwietnia 2013 była dyrektorem ds. procesów, HR i administracji oraz przez 10 lat Członkiem COMEX`u - 7 osobowego komitetu ds. strategicznego zarządzania firmą. W październiku 2013 dołączyła do Spółki mediowej GBC, gdzie pełniła funkcje Członka Zarządu ds. Operacyjnych. W ostatnich latach działała jako niezależny konsultant, wspierając organizacje w zakresie wdrażania najlepszych praktyk w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, tworzeniu procesów i struktur korporacyjnych oraz strategii zarządzania wiedzą, wartościami i kulturą organizacji Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją prawo pracy.