29 grudnia 2018

EBI 31/2018 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. zakończyła się subskrypcja 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na […]
29 grudnia 2018

EBI 30/2018 Korekta raportu bieżącego „Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta”

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 29/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku […]
17 grudnia 2018

ESPI 33/2018 Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14-12-2018 roku Emitent powziął informację od ATP FIZ AN (dalej: „Akcjonariusz”), który na […]
17 grudnia 2018

ESPI 34/2018 Odmowa zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A., iż w dniu 14.12.2018 r. Sąd Rejonowy […]
13 grudnia 2018

ESPI 32/2018 Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13-12-2018 roku Emitent powziął informację od Pana Marcina Frydy (dalej: „Akcjonariusz”), który na […]
13 grudnia 2018

ESPI 31/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]
13 grudnia 2018

ESPI 30/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]
12 grudnia 2018

EBI 29/2018 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2018 roku, w związku z wykonaniem praw […]