28 marca 2019

EBI 10/2019 Uzupełnienie raportu w sprawie powołania członków Zarządu

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania członków Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy nowo powołanych członków […]
28 marca 2019

EBI 09/2019 Powołanie osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w związku z oświadczeniami o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, złożonymi w dniu 28 marca […]
28 marca 2019

EBI 08/2019 Rezygnacje osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji z […]
21 marca 2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport Merlin Group za 2018 rok

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu za rok 2018 rok.
15 marca 2019

EBI 6/2019 Wybór biegłego rewidenta