29 kwietnia 2019

ESPI 09/2019 oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej.
24 kwietnia 2019

ESPI 08/2019 Zawarcie umowy pożyczki z XZ sp. z o.o.

11 kwietnia 2019

ESPI 06/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]
11 kwietnia 2019

ESPI 05/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]
11 kwietnia 2019

ESPI 07/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podwyższenie kapitału zakładowego dokonanego w ramach emisji akcji serii L.
9 kwietnia 2019

EBI 11/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta obejmujących zmianę wysokości kapitału zakładowego

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”),  niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 4 kwietnia […]