25 czerwca 2019

EBI 14/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Viktorię […]
25 czerwca 2019

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP S.A

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
3 czerwca 2019

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Raporty kwartalne w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 […]
3 czerwca 2019

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020 Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 […]