7 lutego 2020

EBI 6/2020 Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 lutego 2020 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta (jednostkowego […]
6 lutego 2020

EBI 5/2020 Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020, opublikowanego w dniu 22 stycznia 2020 r. informuje, o otrzymaniu […]