20 marca 2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
20 marca 2020

ESPI 2/2020 Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017, opublikowanego w dniu 21 listopada 2017 r. […]