30 kwietnia 2020

ESPI 4/2020 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), […]
30 kwietnia 2020

ESPI 3/2020 Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym

Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia dalszego rozwoju Emitenta. Rozpoczęcie przez […]
30 kwietnia 2020

EBI 8/2020 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., zawierającego treść uchwał […]