20 maja 2020

ESPI 8/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020 roku

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
15 maja 2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q1 2020

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
13 maja 2020

ESPI 7/2020 sprostowanie raportu nr 6/2020 – aktualna Struktura Akcjonariatu

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta ATP FIZ AN –  posiadającego łącznie  92.354.585 akcji, o wartości […]
12 maja 2020

ESPI 6/2020 Aktualna Struktura Akcjonariatu

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta ATP FIZ AN –  posiadającego łącznie  92.354.585 akcji co stanowi […]
11 maja 2020

ESPI 5/2020 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), […]