14 sierpnia 2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q2 2019

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
15 lipca 2019

ESPI 13/2019 Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości MERLIN GROUP S.A.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. “Oddalenie zażalenia […]
5 lipca 2019

EBI 16/2019 Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 14/2019 z 25 czerwca 2019 roku, informującego o powołaniu Pana […]
25 czerwca 2019

EBI 14/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Viktorię […]
25 czerwca 2019

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP S.A

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
3 czerwca 2019

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Raporty kwartalne w roku 2021 będą przekazywane w następujących terminach: jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał – 14 maja 2021 […]
3 czerwca 2019

Informacje finansowe

 Wybrane skonsolidowane dane finansoweza okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia           2020(tys. zł) 2019(tys. zł) 2020(tys. eur) 2019(tys. eur) Rachunek zysków i […]
3 czerwca 2019

Walne zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na […]
16 maja 2019
Nagroda E-Gazela Biznesu 2018

E-GAZELE BIZNESU 2018

Nasza firma znalazła się w gronie laureatów rankingu e-Gazele Biznesu