22 stycznia 2020

EBI 2/2020 powzięcie informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 roku otrzymał informację od akcjonariusza mniejszościowego Bluebird […]
6 stycznia 2020

EBI 1/2020 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta. Pytanie: Czy podwyższenie kapitału zakładowego […]
23 grudnia 2019

EBI 26/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Beatę Mońkę […]
23 grudnia 2019

EBI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku. Nadzwyczajne […]
29 listopada 2019

EBI 24/2019 Wykup i umorzenie obligacji serii F7 MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 43/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., informuje, iż […]
25 listopada 2019

EBI 23/2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudzień 2019  roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W załączeniu […]
21 listopada 2019

ESPI 18/2019 zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”)  w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 […]
20 listopada 2019

ESPI 17/2019 Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z realizowaniem strategii biznesowej grupy kapitałowej Emitenta, a w szczególności w związku z czynionymi staraniami w […]
15 listopada 2019

EBI 22/2019 Informację w sprawie Walnego Zgromadzenie Merlin Group S.A. zwołanego na dzień 17 października 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje, iż w związku niestawiennictwem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowiła o zamknięciu obrad Nadzwyczajnego […]