7 lutego 2020

EBI 6/2020 Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 lutego 2020 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta (jednostkowego […]
6 lutego 2020

EBI 5/2020 Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020, opublikowanego w dniu 22 stycznia 2020 r. informuje, o otrzymaniu […]
30 stycznia 2020

ESPI 1/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
28 stycznia 2020

EBI 4/2020 Powołanie osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Panią Agnieszkę […]
22 stycznia 2020

EBI 3/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie […]
22 stycznia 2020

EBI 2/2020 powzięcie informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 22 stycznia 2019 roku otrzymał informację od akcjonariusza mniejszościowego Bluebird […]
6 stycznia 2020

EBI 1/2020 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta. Pytanie: Czy podwyższenie kapitału zakładowego […]
23 grudnia 2019

EBI 26/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Beatę Mońkę […]
23 grudnia 2019

EBI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku. Nadzwyczajne […]