7 listopada 2019

EBI 20/2019 Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o rezygnacji z […]
15 lipca 2019

ESPI 13/2019 Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości MERLIN GROUP S.A.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. “Oddalenie zażalenia […]
5 lipca 2019

EBI 16/2019 Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 14/2019 z 25 czerwca 2019 roku, informującego o powołaniu Pana […]
25 czerwca 2019

EBI 14/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Viktorię […]
25 czerwca 2019

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP S.A

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
29 kwietnia 2019

ESPI 09/2019 oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej.
24 kwietnia 2019

ESPI 08/2019 Zawarcie umowy pożyczki z XZ sp. z o.o.

11 kwietnia 2019

ESPI 06/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]
11 kwietnia 2019

ESPI 05/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent“) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie […]