29 listopada 2019

EBI 24/2019 Wykup i umorzenie obligacji serii F7 MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 43/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., informuje, iż […]
25 listopada 2019

EBI 23/2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudzień 2019  roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W załączeniu […]
21 listopada 2019

ESPI 18/2019 zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”)  w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 […]
20 listopada 2019

ESPI 17/2019 Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z realizowaniem strategii biznesowej grupy kapitałowej Emitenta, a w szczególności w związku z czynionymi staraniami w […]
15 listopada 2019

EBI 22/2019 Informację w sprawie Walnego Zgromadzenie Merlin Group S.A. zwołanego na dzień 17 października 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje, iż w związku niestawiennictwem akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanowiła o zamknięciu obrad Nadzwyczajnego […]
7 listopada 2019

EBI 20/2019 Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie o rezygnacji z […]
15 lipca 2019

ESPI 13/2019 Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości MERLIN GROUP S.A.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. “Oddalenie zażalenia […]
5 lipca 2019

EBI 16/2019 Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 14/2019 z 25 czerwca 2019 roku, informującego o powołaniu Pana […]
25 czerwca 2019

EBI 14/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Viktorię […]