28 marca 2019

EBI 08/2019 Rezygnacje osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji z […]
15 marca 2019

EBI 6/2019 Wybór biegłego rewidenta

21 lutego 2019

EBI 05/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii L przeprowadzonej z pozbawieniem prawa poboru („Akcje Serii L) oraz o dokonaniu […]
15 lutego 2019

ESPI 04/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu, 15 lutego 2019 roku, zawiadomienia w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR od Pana Marcina Fryda […]
13 lutego 2019

ESPI 03/2019 Wstępne, skonsolidowane wyniki sprzedaży za 2018 rok

13 lutego 2019

ESPI 02/2019 Rozwiązanie umowy o współpracy z Krypto Jam SA

11 lutego 2019

EBI 04/2019 Przedterminowy wykup obligacji serii F8, F9 i F10

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 luty 2019 roku Zarząd Emitenta dokonał przedterminowego wykupu […]
11 lutego 2019

EBI 03/2019 Przedterminowy wykup obligacji serii F6

6 lutego 2019

EBI 2/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/02/2019 w […]