13 grudnia 2018

ESPI 30/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]
12 grudnia 2018

EBI 29/2018 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2018 roku, w związku z wykonaniem praw […]
5 lipca 2018

ESPI 14/2018 – Podpisanie listu intencyjnego z Krypto Jam SA