1 lutego 2019

ESPI 1/2019 Złożenie wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 1 lutego 2019 roku został złożony wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie […]
31 stycznia 2019

EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących […]
29 grudnia 2018

EBI 31/2018 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. zakończyła się subskrypcja 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na […]
29 grudnia 2018

EBI 30/2018 Korekta raportu bieżącego „Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta”

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 29/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku […]
17 grudnia 2018

ESPI 33/2018 Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14-12-2018 roku Emitent powziął informację od ATP FIZ AN (dalej: „Akcjonariusz”), który na […]
17 grudnia 2018

ESPI 34/2018 Odmowa zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A., iż w dniu 14.12.2018 r. Sąd Rejonowy […]
13 grudnia 2018

ESPI 32/2018 Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13-12-2018 roku Emitent powziął informację od Pana Marcina Frydy (dalej: „Akcjonariusz”), który na […]
13 grudnia 2018

ESPI 31/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]
13 grudnia 2018

ESPI 30/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]