15 czerwca 2020

EBI 11/2020 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
20 maja 2020

ESPI 8/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020 roku

Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
13 maja 2020

ESPI 7/2020 sprostowanie raportu nr 6/2020 – aktualna Struktura Akcjonariatu

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta ATP FIZ AN –  posiadającego łącznie  92.354.585 akcji, o wartości […]
12 maja 2020

ESPI 6/2020 Aktualna Struktura Akcjonariatu

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta ATP FIZ AN –  posiadającego łącznie  92.354.585 akcji co stanowi […]
11 maja 2020

ESPI 5/2020 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), […]
30 kwietnia 2020

ESPI 4/2020 Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), […]
30 kwietnia 2020

ESPI 3/2020 Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym

Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego dla wsparcia dalszego rozwoju Emitenta. Rozpoczęcie przez […]
30 kwietnia 2020

EBI 8/2020 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 25/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r., zawierającego treść uchwał […]
20 marca 2020

ESPI 2/2020 Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017, opublikowanego w dniu 21 listopada 2017 r. […]