3 czerwca 2019

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Raporty kwartalne w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 […]
3 czerwca 2019

Walne zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020 Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 17 […]