3 czerwca 2019

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Raporty kwartalne w roku 2020 będą przekazywane w następujących terminach Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 […]
3 czerwca 2019

Walne zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na […]