2 czerwca 2021

Walne zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na […]
3 czerwca 2019

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Raporty kwartalne w roku 2021 będą przekazywane w następujących terminach: jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał – 14 maja 2021 […]
3 czerwca 2019

Informacje finansowe

 Wybrane skonsolidowane dane finansoweza okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia           2020(tys. zł) 2019(tys. zł) 2020(tys. eur) 2019(tys. eur) Rachunek zysków i […]