ESPI 10/2020 Zawarcie porozumienia w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii F12