ESPI 11/2020 Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu obligacji serii F8 oraz F11