EBI 16/2019 Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna