EBI 2/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego