EBI 21/2020 Powzięcie informacji w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 17 czerwca 2020 r.