EBI 23/2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.