EBI 24/2020 Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta