EBI 29/2018 Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta