EBI 30/2018 Korekta raportu bieżącego „Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta”