EBI 34/2020 Otrzymanie odpisu pozwu w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 17 czerwca 2020 r.