ESPI 9/2020 Zawarcie porozumienia w sprawie spłaty pożyczki XZ sp. z o.o.