ESPI 03/2019 Wstępne, skonsolidowane wyniki sprzedaży za 2018 rok