ESPI 05/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej