ESPI 06/2019 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej