ESPI 1/2019 Złożenie wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect