ESPI 13/2019 Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości MERLIN GROUP S.A.