ESPI 16/2020 Aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym