ESPI 17/2019 Nawiązanie współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta