ESPI 17/2020 Uzgodnienie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta