ESPI 18/2020 Powzięcie informacji o zawieszeniu postępowania rejestrowego z uwagi na postępowanie w sprawie zaskarżenia uchwał