ESPI 2/2020 Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8