ESPI 21/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)