ESPI 3/2020 Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym