ESPI 5/2021 Komentarz Emitenta do finalizacji transakcji na akcjach serii Ł, tj. do nabycia znacznego pakietu akcji Emitenta przez inwestora strategicznego