ESPI 6/2021 Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia