ESPI 7/2020 sprostowanie raportu nr 6/2020 – aktualna Struktura Akcjonariatu