2-kopia

Raporty bieżące

6 stycznia 2020

EBI 1/2020 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Zarząd Merlin Group S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta. Pytanie: Czy podwyższenie kapitału zakładowego […]
23 grudnia 2019

EBI 26/2019 Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) ”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Panią Beatę Mońkę […]
23 grudnia 2019

EBI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku. Nadzwyczajne […]