2-kopia

Raporty bieżące

13 grudnia 2018

ESPI 32/2018 Zmiana stanu posiadania

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13-12-2018 roku Emitent powziął informację od Pana Marcina Frydy (dalej: „Akcjonariusz”), który na […]
13 grudnia 2018

ESPI 31/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]
13 grudnia 2018

ESPI 30/2018 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 13-12-2018 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia […]