2-kopia

Raporty bieżące

29 listopada 2019

EBI 24/2019 Wykup i umorzenie obligacji serii F7 MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 43/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., informuje, iż […]
25 listopada 2019

EBI 23/2019 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudzień 2019  roku, na godzinę 16:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W załączeniu […]
21 listopada 2019

ESPI 18/2019 zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”)  w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 40/2017 r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 […]