2-kopia

Raporty bieżące

25 czerwca 2019

ESPI 12/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP S.A

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które […]
29 kwietnia 2019

ESPI 09/2019 oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej

oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej.
24 kwietnia 2019

ESPI 08/2019 Zawarcie umowy pożyczki z XZ sp. z o.o.