2-kopia

Raporty bieżące

9 kwietnia 2019

EBI 11/2019 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta obejmujących zmianę wysokości kapitału zakładowego

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”),  niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 4 kwietnia […]
28 marca 2019

EBI 10/2019 Uzupełnienie raportu w sprawie powołania członków Zarządu

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania członków Zarządu Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy nowo powołanych członków […]
28 marca 2019

EBI 09/2019 Powołanie osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w związku z oświadczeniami o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki, złożonymi w dniu 28 marca […]