2-kopia

Raporty bieżące

28 marca 2019

EBI 08/2019 Rezygnacje osób zarządzających

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. do Spółki wpłynęły oświadczenia o rezygnacji z […]
15 marca 2019

EBI 6/2019 Wybór biegłego rewidenta

21 lutego 2019

EBI 05/2019 Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii L przeprowadzonej z pozbawieniem prawa poboru („Akcje Serii L) oraz o dokonaniu […]