2-kopia

Raporty bieżące

15 lutego 2019

ESPI 04/2019 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu, 15 lutego 2019 roku, zawiadomienia w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR od Pana Marcina Fryda […]
13 lutego 2019

ESPI 03/2019 Wstępne, skonsolidowane wyniki sprzedaży za 2018 rok

13 lutego 2019

ESPI 02/2019 Rozwiązanie umowy o współpracy z Krypto Jam SA