2-kopia

Raporty bieżące

11 lutego 2019

EBI 04/2019 Przedterminowy wykup obligacji serii F8, F9 i F10

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym zawiadamia, że w dniu 8 luty 2019 roku Zarząd Emitenta dokonał przedterminowego wykupu […]
11 lutego 2019

EBI 03/2019 Przedterminowy wykup obligacji serii F6

6 lutego 2019

EBI 2/2019 Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/02/2019 w […]