2-kopia

Raporty bieżące

1 lutego 2019

ESPI 1/2019 Złożenie wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 1 lutego 2019 roku został złożony wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie […]
31 stycznia 2019

EBI 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących […]
29 grudnia 2018

EBI 31/2018 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 r. zakończyła się subskrypcja 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na […]